Spirometar


Lungtest 1000

SpirometarSpirometar, model Lungtest 1000, 1000S, 1000SB i Lungtest 1000 sa START 2000 Ergospirometar modulom. Merenje kapaciteta pluća i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve u mirovanju i pri opterećenju. Softver kompatibilan sa Microsoft Windows. Automatska kontrola ispravnosti testa. Patentirana pneumotahografska glava. Motivacioni program za decu.

Metode merenja usaglašene sa ERS / ATS (evropskim i američkim) preporukama. Ponovljivost merenja apsolutno tačna.

Proizvođač Mes, Poljska