Servis medicinske opreme


INFORMACIJA O SERVISU MEDICINSKE OPREME


Posedujemo jedan od najkvalitetnijih servisa za održavanje medicinske opreme u zemlji, u kome su zaposleni diplomirani inženjeri elektrotehnike, svaki sa dugogodišnjim radnim stažom i iskustvom na polju medicinske elektronike, medicinskih softvera, hardvera, servisa, aplikacija, instalacije i obučavanja korisnika.

Za svu opremu iz našeg programa imamo obezbeđen i zvanično ovlašćen servis, stručnu dokumentaciju, rezervne delove, potrošni materijal i pribor. Zvanično smo obučeni u fabrikama proizvođača opreme i radimo po originalnoj fabričkoj proceduri i dokumentaciji. Specijalizovani smo za popravku EKG aparata, EKG holtera, holtera pritiska, stres test sistema, defibrilatora, monitora, kardiotokografa, elektrokautera, ultrazvučnih aparata, dopler aparata, pulsnih oksimetara, infuzionih i špric pumpi…

Pored održavanja opreme iz našeg programa, radimo servis medicinske elektronske opreme i drugih proizvođača. Takođe vršimo određene tehničke modifikacije i inovacije na raznim aparatima.

Posedujemo sledeću opremu za servisiranje: merne instrumente, osciloskope, frekvencmetar, ton generator, signal generator, digitalne multimetre, stabilisane ispravljače raznih napona, auto i rastavni transformator, EKG simulatore, kompletan specijalizovan alat, razne komponente i rezervne delove.