Holter pritiska


ABPM – Scanlight

holter-pritiska

Holter pritiska sa rikorderom visokog kvaliteta, model Scanlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. Oscilometrijski metod. Automatsko i ručno merenje. Više vrsta raznih protokola merenja. Korisnik može i sam da menja protokole i programira način merenja pritiska. Klinički verifikovan.

Proizvođač Medset, Nemačka