Medset


medset-srbija

 

TELESMART Recorder

Telesmart Recorder

EKG holter rikorder visokog kvaliteta, sa bežičnim blutut (bluetooth) interfejsom, model Telesmart. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. Dvo- i trokanalni zapis, po želji.Grafički displej, mogućnost programiranja na terenu, mogućnost programiranja na glas. Snimanje do 7 dana sa jednom baterijom. Klinički verifikovan.

Proizvođač Medset, Nemačka

ABPM – Scanlight

scanlight

Holter pritiska sa rikorderom visokog kvaliteta, model Scanlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. Oscilometrijski metod. Automatsko i ručno merenje. Više vrsta raznih protokola merenja. Korisnik može i sam da menja protokole i programira način merenja pritiska. Klinički verifikovan.

Proizvođač Medset, Nemačka

Stress test

stress_test

Rest test
12-kanalni sistem za praćenje EKG-a u mirovanju, model Flashlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. EKG pojačavač sa USB ili blutut (bluetooth) interfejsom, po želji korisnika. Klinički verifikovan.

Stres test
12- kanalni sistem za praćenje EKG-a pod opterećenjem, model Flashlight Ergo, sa trakom. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. EKG pojačavač sa USB ili blutut (bluetooth) interfejsom, po želji korisnika. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. Klinički verifikovan.

Proizvođač Medset, Nemačka.